Algemene infoCoachpraktijk Veldhoven is ingeschreven bij KvK onder nummer 78667542.
Ook bij NOBCO ben ik ingeschreven, onder Coachbureau Veldhoven.

Privacy
Uiteraard blijven alle gegevens gewaarborgd en zullen alleen aangewend worden voor het coachdoeleinden. Een privacyverklaring is opgenomen in het coachcontract dat bij het eerste gesprek wordt doorgenomen en ondertekend. Ook indien een coachtraject wordt aangegaan via de werkgever, zal inhoudelijke informatie niet gedeeld worden. Wel kan een werkgever vragen om voortgang. Deze voortgang zal dan in grote lijnen besproken worden, zonder op de inhoud in te gaan.

Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Coachpraktijk Veldhoven zijn opgenomen in het coachcontract. Dit contract zal in het eerste gesprek worden doorgesproken en ondertekend.

Klachtenprocedure
Coachpraktijk Veldhoven stelt alles in het werk om jouw doelen te bereiken op een verantwoorde manier. Dat gebeurt met een grote zorgvuldigheid. Ben je desondanks niet tevreden, gelieve hierover in eerste instantie contact op te nemen met de coach zelf. Dat kan mondeling of per mail. Je kunt eventueel een mail sturen naar het algemene mailadres: info@coachbureauveldhoven.nl. Mocht je alsnog niet tevreden zijn met de behandeling van jouw klacht, dan vind je hier meer informatie over de klachtenprocedure.